Irský tanec v ČR

Léto s irskými tanci

Centrum irského tance v České republice je Praha, kde byl roku 1997 založen soubor Rinceoirí. Od té doby vznikají taneční soubory a školy po celé republice; v Praze, Brně, Liberci, Olomouci, Pardubicích, Valašském Meziříčí atd. Mezi hlavní propagátory irského tance patří Václav Bernard, který každoročně pořádá Bernard's Summer School v Praze. Zde se mohou zájemci naučit kromě různých stylů irského tance také základy irštiny a hru na irský hudební nástroj.

Vybrané české taneční soubory

Aisling z Prahy

Soubor Luas z Luas Dancing School z Prahy

Níl Na Lá z Brna

Oileán z Valašského Meziříčí

Inspiral Dance Company z Prahy

Artuš z Hodonína

Fiach bán z Olomouce

Sona Sól z Prahy

Rinceoirí z Prahy